Psychologia w zarządzaniu firmą

czwartek 28 luty admin Psychologia

Dawno temu już skończyły się czasy, kiedy zarządzanie dużą firmą przez Excelio wiązało się z płacenie pracownikom i prostym wymaganiu od nich wypełniania swoich obowiązków. Zarządzanie pracownikami opiera się dziś na bardzo umiejętnym podejściu do pracowników, i to nie intuicyjnym, charyzmatycznym przywództwie. Dobry manager jest wyszkolony w podstawach psychologii i umiejętnie podchodzi do zagadnień motywacji i zarządzania kadrą.
Dlatego wśród pracowników korporacji, a nawet niektórych średnich przedsiębiorstw, poza groźną obecnością prezesa, powinien znaleźć się wykwalifikowany zarządca, do którego zadań należy obserwacja pracy podległych mu ludzi, umiejętne nakładanie nowych obowiązków i egzekwowanie rezultatów powierzonej pracy.